MALAYSIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION

Professional Body Representing Malaysian Physiotherapists

MPA

ANNOUNCEMENTS


MPA Seminar 2021

FRIDAY

10

September 2021

MALAYSIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION SEMINAR 2021

Dear Participants, 

Thank you for your interest. The link will be email to members who has registered. There will be some housekeeping rules included in the email and will be send by next week.

Enjoy and See you all in the Seminar!

Stay safe !

Regards
MPA Secretariat

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN DAN PEMILIHAN JAWATANKUASA PERSATUAN FISIOTERAPI MALAYSIA 2021-2023

SUNDAY

01

August 2021

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN DAN PEMILIHAN JAWATANKUASA PERSATUAN FISIOTERAPI MALAYSIA 2021-2023

Dengan sukacitanya perkara diatas adalah dirujuk.

2. Untuk makluman, Persatuan Fisioterapi Malaysia akan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan dan Pemilihan Jawatankuasa Persatuan bagi penggal 2021-2023. Berikut adalah maklumat mesyuarat tersebut:

Tarikh: 12 September 2021. 
Waktu: 2 - 6 petang.
Platform: Zoom.

3. Sehubungan itu, dilampirkan notis panggilan mesyuarat dan borang pencalonan jawatankuasa Persatuan Fisioterapi Malaysia bagi penggal 2021-2023.

4. Setiap calon perlu:

4.1) Muat turun borang pencalonan 

4.2) Mencalonkan diri sendiri untuk bertanding mana-mana jawatan yang dipertandingkan dan disokong oleh seorang ahli Persatuan Fisioterapi Malaysia.

4.3) Memastikan mencukupi syarat sebagai calon.

4.4) Melengkapkan borang pencalonan dan menanda maksimum 2 jawatan yang ingin calon bertanding.

4.5) Menghantar borang pencalonan dan dokumen sokongan selewat-lewatnyanya pada 31 Ogos 2021 di alamat: mpa.secretariat2020@gmail.com

5) Dilampirkan dokumen seperti berikut:
5.1 Minit mesyuarat AGM ke 57 (2020).
5.2 Laporan Audit MPA 2020.
5.3 Usul pergabungan persatuan fisioterapi negeri sebagai ahli bersekutu Persatuan Fisioterapi Malaysia.

6. Pendaftaran untuk menghadiri mesyuarat boleh di capai di laman https://www.mpa.net.my/event_register.php?eventTabID=5®isteredAs=Member

Sekian, terima kasih

DR MOHD HAIDZIR ABD MANAF
Presiden
Persatuan Fisioterapi Malaysia